Kategorier
Jubilæum

15 års jubilæum: Ta’ med mig på rejse

Livet forstås baglæns, men må leves forlæns" - Søren Kierkegaard
“Livet forstås baglæns, men må leves forlæns” – Søren Kierkegaard

Tænk der allerede er gået 15 år fra jeg debuterede som fysioterapeut! Meget er hændt – og ét er sikkert – alle erfaringer både gode og negative oplevelser har gjort mig til en bedre menneskekender. I anledning af mit 15 års jubilæum vil jeg lancere min hjemmeside blog. Bloggen vil omfavne sundhedsrelaterede emner, hvor teoretisk viden og praktisk erfaring går hånd i hånd. Det første blogindlæg vil omhandle min rejse igennem de seneste 15 år og har titlen “15 års jubilæum: Ta’ med mig på rejse”.

Blogindlægget har følgende 6 emner, og du kan naturligvis springe direkte ned til det emne, der interesserer dig med blot ét klik:

NYUDDANNET

Juhu!!! Fire timers daglig transporttid er endelig et overstået kapitel. Nu er det tid til at dygtiggøre mig indenfor manuel behandling og træning.

Bodil Vassard, vejleder til mit bachelor projekt og rektor på fysioterapiuddannelsen, spørger mig, om jeg er interesseret i at undervise i faget bevægelse på Fysioterapiuddannelsen i Næstved. Jeg vil på den ene side rigtig gerne jobbet, og er på den anden side over glad for den lange transporttid er et overstået kapitel. Jeg er i dilemma. Jeg har en anbefaling liggende fra Fysioterapiklinik på Borgergade, hvor klinikkens vejleder havde tilføjet, at jeg bare skal kontakte dem, hvis jeg en dag får lyst til at arbejde hos dem. I anbefalingen står:

Huong Le Nguyen har i perioden 03.04.06-28.04.06 været i praktik her på klinikken. Da hun på dette tidspunkt havde færdiggjort sin kliniske eksamen, indgik hun på lige fod med os andre, i det daglige arbejde med patienterne, selvfølgelig med supervision med os efter behandlingerne. Hun klarede samtlige opgaver fremragende. Hun var meget vellidt blandt patienterne og arbejdede seriøst og professionelt fra første færd. Jeg vil give mine varmeste anbefalinger, og håber jeg igen får mulighed for at arbejde sammen med hende.

Jeg kontakter Fysioterapiklinik på Borgergade juli 2006 og starter hos dem august 2006 som selvstændig klinikindlejer på deltid. Tager jeg også jobbet i Næstved, vil det betyde, at jeg ikke behøver at sende nogen jobansøgning – heldigere kan jeg vist ikke være som nyuddannet fysioterapeut! Men tanken om at fortsætte den lange transporttid, giver mig spændinger i kroppen. Det bliver simpelthen for meget transporttid. Jeg vælger derfor at gå i gang med at skrive en masse ansøgninger både opfordrede og uopfordrede målrettet til kommuner. Jobbet i klinikken er nemlig primært manuel briksbehandling og vikariere på ryghold, Motion på Recept hold og neurologisk hold – og jeg vil gerne have masser af erfaring med både manuel briksbehandling og træning. Hovedopgaven i kommunerne er vedligeholdende træning og genoptræning. Jeg bliver indkaldt til jobsamtale hos forskellige kommuner og bliver ansat i Gladsaxe Kommune på fuldtid pr. august 2006.

To år efter stopper jeg med at arbejde i klinikken, da jeg er otte måneder henne i min graviditet. Jeg beslutter mig for ikke at fortsætte med at have mere end ét fuldtidsarbejde.

SELVSTÆNDIG FYSIOTERAPEUT PÅ FULD TID

Mit første vendepunkt i mit arbejdsliv er, da jeg efter 6 år opsiger min fysioterapeutstilling i Gladsaxe Kommune. Under min anden barselsperiode i 2012 beslutter jeg mig for at blive selvstændig fysioterapeut på fuld tid – især fordi jeg gerne vil bestemme mine egne arbejdstider af hensyn til mine børn.

Jeg deltager i rigtig mange møder, og efter fire måneder får jeg et samarbejde op at køre med en fysioterapeut. Vi opretter et anpartsselskab som ejere af en fysioterapiklinik med ydernummer/overenskomst med sygesikringen i december 2012 beliggende i Gyngemose Sportshal i Mørkhøj.

Patienter strømmer til, og de kommer helt af sig selv fra henvisende praktiserende læger på grund af ydernummersystemet, som vi arbejder under. Med ydernummersystemet hører vi under overenskomst med sygesikringen, hvor Regionen betaler størstedelen af min omsætning, idet de betaler patienternes regning – fuldt tilskud til patienter, der er berettiget til vederlagsfri fysioterapi samt 39 % tilskud til behandling og holdtræning for øvrige patienter med en lægehenvisning.

Jeg får hurtig holdtræning op at køre og har op til 15 træningshold per uge samt en masse individuelle behandlinger.

Mit mål med masser af erfaring indenfor briksbehandling og træning bliver indfriet.

IVÆRKSÆTTER SOM FYSIOTERAPEUT

I efteråret 2014 opstår økonomiske uoverensstemmelser mellem den anden ejer og mig. Det skaber kaos – men det sætter også et skub i mig i den retning jeg gerne vil bevæge mig hen mod. Jeg vil hjælpe mennesker med at opnå et bedre liv – men det er svært at realisere under de forhold, som det offentlige system og det private ydernummersystem tilbyder særligt i forhold til den begrænsede tid, der er til rådighed til den enkelte patient.

Men hvordan skal jeg være iværksætter som fysioterapeut i et samfund, som stadig har en stærk lønmodtager-kultur? En kultur med stor forskelsbehandling mellem lønmodtagere og selvstændige. En selvstændig har ingen rettighed til at få økonomisk hjælp til barn sygedag. En selvstændig får ikke løn under sygdom. En selvstændig har ingen betalt feriefridage og ingen betalt ferie. En selvstændig har ingen indtægt, mens den selvstændige er på kursus og efteruddannelse o.s.v.

Når hele den danske samfundsstruktur er bygget op omkring en lønmodtager-kultur, gør strukturen det svært at være iværksætter i sådant et samfund. Jeg går derfor konstant rundt og har en indre dialog med mig selv. En masse ambivalente tanker dukker op. Vil jeg være i stand til at arbejde opad bakke i månedsvis som alenemor til to børn (jeg er skilt fra faderen til mine to førstefødte)? Er økonomisk sikkerhed min højeste prioritet? Skal jeg tilbage til funktionærloven og være lønmodtager, som jeg var før 2012? Eller hvordan vil jeg have det med igen at være klinikindlejer med overenskomst med sygesikringen og ikke kan tilbyde mine patienter min fulde faglighed? Hvordan vil jeg kunne klare det økonomisk, hvis jeg eller børnene pludselig bliver alvorligt syge? Eller skal jeg fortsætte, hvor jeg er? Som selvstændig har jeg ikke de samme rettigheder, som en lønmodtager har. Og som iværksætter har jeg ikke den samme økonomisk sikkerhed som en selvstændig klinikejer eller klinikindlejer med overenskomst med sygesikringen har. Alle mine bekymringer sættes op mod de fordele, der ligger i at iværksætte min egen klinik.

Jeg tager den endelige beslutning vinter 2014. Jeg opsiger vores ejeraftale og sælger mit ydernummer og mine anparter med ophør i marts 2015.

Alle mine forretningstanker bliver drøftet igennem med min erhvervskonsulent fra min fagforening Danske Fysioterapeuter. I min opsøgende fase kontakter jeg mange adskillige instanser både med henblik på markedsføring men også alle dem, som loven kræver for selvstændige fysioterapeuter og iværksættere. Jeg sørger for, at jeg som autoriseret fysioterapeut bliver registreret i alle sundhedsrelaterede databaser. Jeg melder mig til diverse markedsføringskurser – og de fortæller alle, at hjemmeside, nyhedsbrev, hjemmeside blog, Instagram profil og Facebook profil med cirka 4 opslag ugentlig er yderst relevante, og hashtags må endelig ikke blive glemt.

Hjemmeside og Facebookprofil får jeg oprettet som det første. Jeg går i gang med at udvikle min egen hjemmeside og opdager hvor heldig jeg er, at jeg har min erfaring fra år 2002 som projektassistent til opsætning af en hjemmeside. Så alt er heldigvis ikke opad bakke 🙂

Derudover får jeg lavet visitkort og flyers. Mit nyhedsbrev får jeg udviklet nogle måneder efter. Min hobby er at tegne og male, så jeg designer mit logo og får en grafiker til at færdiggøre den del. Lokalet står klar til indflytning februar 2015. Klinikinventar bliver indkøbt, og lokalet bliver indrettet. Min klinik står klar til åbning april 2015 – dette er mit andet vendepunkt – og jeg kan stadig frem til dags dato sige, at det er den bedste beslutning, som jeg har taget i mit arbejdsliv.

Instagram profil får jeg oprettet et par år efter. Sidenhen er det bekræftet, at jeg ikke er til alle mulige sociale medier – hverken til hashtag eller en masse små opslag – og derfor benytter jeg mig ikke af Instagram Rygklinik Gladsaxe profil længere.

Hjemmeside, nyhedsbrev og Facebook Rygklinik Gladsaxe profil er stadig i brug. Alle klienter, som kommer første gang, bliver spurgt om, hvordan de er kommet frem til mig. Statistikken viser, at mine klienters anbefalinger både de verbale fra mund til øre og de skriftlige er de mest relevante markedsføring for mit vedkommende. Det er mine klienter såvel de eksisterende klienter som de tidligere klienter, der holder hjulene i gang i klinikken.

Rygklinik Gladsaxe udvikler sig – først tilbydes behandlinger, genoptræning og træning derefter tilbydes workshops, kurser og foredrag – og repertoiret bliver større fra fysioterapi, akupunktur, FysioPilates, Fysio Flow, motionsboksning, varmtvandsbassinbehandling og -træning til laserbehandling, shockwave, sundhedstjek og Baduanjin Qi Gong. Efter et par år indgår jeg samarbejde med andre fagpersoner, der tilbyder kraniosakral terapi, yoga, Tai Chi og Qigong, traditionel kinesisk medicin, zoneterapi, kostvejledning samt personlig træning og coaching.

Erhvervspraktikanter med interesse for at blive fysioterapeut bliver også en del af klinikken.

YDERNUMMERSYSTEM OG AUTORISATIONSLOV – HVAD ER FORSKELLEN?

I dag er mange klienter stadig ikke bekendt med lægehenvisningsordningen/ydernummersystemet og Autorisationsloven. Mange tror at man skal have en lægehenvisning, og fysioterapeuten skal have et ydernummer, før man må gå hos en fysioterapeut.

En selvstændig fysioterapeut med overenskomst med sygesikringen hører ind under ydernummersystemet, hvor patienterne bliver henvist fra lægen, og størstedelen af fysioterapeutens omsætning kommer fra Regionen, idet Regionen betaler patientens behandlings- og træningsudgifter – fuldt tilskud til patienter, der er berettiget til vederlagsfri fysioterapi samt 39 % tilskud til behandling og holdtræning for øvrige patienter. Altså er en lægehenvisning et krav for at modtage fysioterapi hos en fysioterapeut med ydernummer.

En fysioterapeut som iværksætter hører ind under Autorisationsloven, som indebærer at fysioterapeuten har fuld autonomi til at modtage patienter uden lægehenvisning og diagnosticere patienterne i forhold til muskel- og skeletlidelser, behandle og genoptræne patienterne – blot klienterne selv betaler. Fysioterapeutens omsætning kommer altså fra klienterne. Det vil sige, at klienterne modtager fysioterapi uden lægehenvisning.

Patienter der kommer hos en fysioterapeut som iværksætter – en som mig – er altså selvbetaler. Patienterne vælger fysioterapeuten ud fra fysioterapeutens faglighed og/eller anbefaling. Og ikke på grund af tilskud fra overenskomst med sygesikringen/ydernummer. Med andre ord arbejder en fysioterapeut som iværksætter uden lægehenvisning, og er uafhængig af det offentlige system og ydernummersystem. Denne autonomi har fysioterapeuterne haft siden 2007, hvor Terapiassistentloven blev afløst af Autorisationsloven.

Sygeforsikringen Danmark melder ud i 2014, at det er ressourcespild for samfundet, at lægerne skal udskrive en lægehenvisning til fysioterapi. Sygeforsikringen Danmark ønsker en større tilgængelighed til fysioterapi, herunder en hurtigere adgang til fysioterapi til deres over 2 millioner medlemmer. De indfører derfor ved årsskiftet til 2015:

Direkte adgang til fysioterapi uden lægehenvisning med tilskud fra Danmark og frit valg blandt fysioterapeuter.

EFTERUDDANNELSER

I årene 2006 og frem til 2012, hvor jeg var ansat som fysioterapeut i Gladsaxe Kommune på fuldtid og samtidig som selvstændig klinikindlejer på deltid i to af årene, var jeg på forskellige efteruddannelser for at dygtiggøre mig indenfor mine arbejdsfelter.

Jeg havde 15 forflytningsvejledere under mit ansvar og var derfor på forskellige ledelseskurser og særlig med fokus på personlig ledelse. Jeg var også på mange adskillige hjælpemiddelkurser hos forskellige producenter, da mit arbejde inkluderede indkøb, bevilling og tilpasning af hjælpemidler samt undervisning af kommunens sundhedspersonale i brug af hjælpemidler til borgerne. Det omhandlede hjælpemidler til forebyggelse og behandling af sår og shear, hjælpemidler til fysisk træning, hjælpemidler til dagligdagsopgaver, hjælpemidler til gangfunktion, hjælpemidler som transport og hjælpemidler til borgere med demens.

Idet mit arbejde inkluderede borgere med demens og deres sundshedspersonale, har jeg taget Nænsom Nødværge instruktøruddannelse hos Durewall-Instituttet med henblik på konflikthåndtering via Durewall-Metoden, hvor vi arbejdede med mindst mulig kraft for at opnå den størst mulige virkning uden at forårsage smerte eller skader på nogen. Metoden er inspireret af den japanske selvforsvarsteknik Jiujitsu.

Jeg har taget forflytningsinstruktøruddannelse med Per Halvor Lunde med henblik på arbejdsmiljø og forebyggende arbejde i kommunen samt med fokus på at få udnyttet borgernes ressourcer optimalt.

Hos Correction Academy har jeg taget forskellige kurser indenfor akupunktur, undersøgelse, mobilisering og led manipulation af ryg og nakke samt osteopatiske teknikker.

Fra 2013 og frem til dags dato har jeg taget flere instruktøruddannelser og andre kurser. Jeg har været på praksiscertifikat kursus for at få fuld indsigt i retningslinjer for selvstændige fysioterapeuter med ydernummer/overenskomst med sygesikringen.

Jeg har taget instruktøruddannelse i FysioPilates hos Marianne Nørup, instruktøruddannelse i Fysio Flow bindevævstræning hos Elin Solheim samt instruktøruddannelse i Baduanjin Qigong hos Aiki Taichi Association i Taiwan.

Jeg har modtaget undervisning hos adskillige producenter af shockwave- og laserapparater.

Hos European Pain Academy Federation deltager jeg jævnligt i forskellige kurser og faglige arrangementer, der vedrører neurologiske sygdomme, herunder Parkinson, Alzheimer og sklerose samt andre kroniske sygdomme såsom gigtsygdomme, kræft m.fl.

Hos Torben Bremann får jeg løbende undervisning i Tai Chi og Qigong. Derudover har jeg taget eksamen i Tai Chi Sam Tam Vifteform hos Torben Bremanns lærer Sam Tam i Canada.

Dertil holder jeg meget af selvstudie med faglitterære bøger indenfor emnet menneske. Man kan spørge, om alt ikke omhandler mennesket? Ligesom Jean-Paul Sartre skriver: ”Everything is political; that is, everything questions society as a whole and ends up disputing it”.

Jeg vil gerne fremhæve de bøger – jeg har studeret indenfor de seneste 15 år – som har inspireret mig allermest. Her er mine inspirationsbøger med forfatterne sat i alfabetisk orden:

 1. Albert Bandura. “Self-Efficacy: The Exercise of Control”.
 2. Anat Baniel. ”Kids Beyond Limits – Breakthrough results for children with Autism, Asperger’s, brain damage, ADHD, and undiagnosed developmental delays”.
 3. Anat Baniel. ”Move into Life – NeuroMovement for Lifelong Vitality”.
 4. Arne Nielsson. ”Viljen til sejr”.
 1. Charles Darwin. Introduction, Afterword and Commentaries by Paul Ekman. ”The Expressions of the Emotions in Man and Animals – 200th anniversary edition Charles Darwin 1809-1882”.
 2. Carla Stecco. ”Functional Atlas of the Human Fascial System”.
 3. Dan Zahavi. ”Fænomenologi”.
 1. Daniel J. Siegel. ”Brainstorm – The Power and Purpose of the Teenage Brain. An Inside-Out Guide to the Emerging Adolescent Mind, Ages 12-24”.
 2. Daniel J. Siegel and Tina Payne Bryson. ”The Whole-Brain Child. 12 Revolutionary Strategies to Nurture Your Child’s Developing Mind”.
 3. David Lesondak. ”Fascia – What it is and why it matters”.
 4. DJO Global. “Chattanooga RPW Shockwave Therapy Clinical Guide”.
 5. Flemming Ytzen. ”Supermagten Kina – mirakel eller mareridt”.
 6. Frances E. Jensen. ”The Teenage Brain – A Neuroscientist’s Survival Guide to Raising Adolescents and Young Adults”.
 7. Frédéric Delavier. Oversat af Torben Bremann. ”Muskel- og Styrketræning”.
 8. Friedrich Nietzsche. Translated by Helen Zimmern. ”The Essential: Beyond Good and Evil – The Genealogy of Morals”.
 9. Gary Chapman. Oversat af Kirsten I. Hoffmann. ”Kærlighedens 5 sprog”.
 10. Gertrud Roxendahl. ”Et helhedsperspektiv – Fremtidens fysioterapi”.
 11. Giovanni Maciocia. ”The Foundations of Chinese Medicine – A Comprehensive Text for Acupuncturists and herbalists”.
 12. Helge Larsen. Lægemiddel-kompendiet. PEKANA Homøopatisk-Spagyriske Lægemidler”.
 13. James L. Gibb. ”Is food Making You Sick? – The Strictly Low Histamine Diet”.
 14. Jan Vinding & Cliff Eaton (editors), Tim Watson & Francine Van Steenkiste (peer reviewers). ”Shockwave Therapy in the Treatment of Muskuloskeletal Disorders”.
 15. Jean-Paul Sartre. Translation and Introduction by Philip Mairet. Existentialism & Humanism”.
 16. Jens Ladegaard. ”Nøglen til god service”.
 17. Jerk W. Langer. ”Politikkens Store Lægebog”.
 18. Jung Chang. Oversat af Jan Bredsdorff. ”Vilde svaner”.
 19. Karen Casey. ”Change Your Mind and Your Life Will Follow”.
 20. Kathleen Porter. ”Healthy Posture for Babies and Children”.
 21. Lam Kam Chuen. ”The Way of Energy – Mastering the Chinese Art of Internal Strenght with Chi Kung Exercise”.
 22. Liv Duesund. ”Kropp, kunnskap og selvoppfatning”.
 23. Martin Heidegger. Translated by Joan Stambaugh. ”Being and Time”.
 24. Maurice Merleau-Ponty. Oversat af Bjørn Nake. ”Kroppens fænomenologi”.
 25. Maurice Merleau-Ponty. Oversat af Ulla Thøgersen. ”Krop og fænomenologi – En introduktion til Maurice Merleau-Pontys filosofi”.
 26. Mihaly Csikszentmihalyi. Oversat af Bent Bjerre. ”Flow – Optimaloplevelsens psykologi”.
 27. Moshe Feldenkrais. ”Awareness Through Movement – Easy-To-Do Health Exercises to Improve Your Posture, Vision, Imagination, and Personal Awareness”.
 28. Moshe Feldenkrais. ”Body & Mature Behavior – A Study of Anxiety, Sex, Gravitation & Learning”.
 29. Moshe Feldenkrais. ”Body Awareness as Healing Therapy – The Case of Nora”.
 30. Moshe Feldenkrais. ”The Elusive Obvious – The Convergence of Movement, Neuroplasticity & Health”.
 31. Moshe Feldenkrais. ”The Potent Self – A Study of Spontaneity and Compulsion”.
 32. Norman Doige. ”The Brain That Changes Itself – Stories of Personal Triumph from the Frontiers of Brain Science”.
 33. Norman Doige. ”The Brain’s Way of Healing – Remarkable Discoveries and Recoveries from the Frontiers of Neuroplasticity”.
 34. Paul Kalanithi. ”When Breath Becomes Air”.
 35. Peer Bach Boesen. ”Lægemiddelbogen – Homøopatisk medicin”.
 36. Peter Horn & Benja Stig Fagerland. ”Succespunktet – Hemmeligheden bag kvinders succes”.
 37. Robin McKenzie. Oversat af Inger Skjærbæk. ”Behandl din egen nakke”.
 38. Robin McKenzie. Oversat af Inger Skjærbæk. ”Behandl din egen ryg”.
 39. Robin Sharma. ”The Monk Who Sold His Ferrari”.
 40. Robin Sharma. ”Who Will Cry When You Die”.
 41. Ronald Riegel & Brian Pryor. ”Clinical Overview and Applications of Class IV Therapy Lasers”.
 42. Sarah-Jayne Blakemore. ”Inventing Ourselves”.
 43. Simone de Beauvoir. Translated by H. M. Parsley. ”The Second Sex”.
 44. Steven Crowell. ”The Cambridge Companion to Existentialism”.
 45. Steven R. Gundry. ”The Longevity Paradox”.
 46. Thomas W. Myers. ”Anatomy Trains – Myofascial Meridians for Manual & Movement Therapists.
 47. Tianjun Liu, Xiao Mei Qiang. ”Chinese Medical Qigong”.
 48. Torben Bremann. ”Tai Chi, Qigong og Standing meditation – Balance i sind, krop og sjæl”.
 49. Torben Bremann. ”Qi Gong – En tilstand af vågen opmærksomhed”.
 50. Vibeke Manniche. ”Bogen Om Barnet”.
 51. Waysun Liao. ”Chi – Discovering Your Life Energy”.
 52. Yang Jwing-Ming. ”The Root Of Chinese Qigong – Secrets for Health, Longevity & Enlightenment”.

CORONA – VACCINER, FORSKELSBEHANDLING OG ANDRE TILTAG

Regeringen opfordrer kraftigt til, at hele den danske befolkning på over 6 millioner vaccineres mod COVID-19. Vi ser samme tendens over hele verden endda med en udsigt til en stigende forskelsbehandling mellem vaccinerede og uvaccinerede. Uvaccinerede bliver behandlet anderledes end vaccinerede både i arbejdslivet, i kulturlivet, i fritidslivet, som nær kontakter til smittede og etc.

I januar i år vedtog Europarådet retningslinjer for vaccinationsstrategier.

I paragraf 7.3.1 og 7.3.2 står der:

sikre, at borgerne informeres om, at vaccination IKKE er obligatorisk, og at ingen, politisk, socialt eller på anden måde, presses til at blive vaccineret, hvis de ikke ønsker det;

sikre, at ingen diskrimineres for ikke at have været vaccineret, for muligvis at have sundhedsrisici eller ikke ønsker at blive vaccineret.

I vedhæftet link findes hele Europarådets retningslinjer for vaccinationsstrategier i Europa.

Jeg ville acceptere regeringens opfordring og statsministerens påstand om, at uvaccinerede er skyld i stigningen af COVID-19 smitte i Danmark hvis påstanden var troværdig med baggrund i valide statistiske forskningsresultater.

Pfizer-BioNTech blev betinget godkendt som vaccine til personer over 18 år i december 2020 efter cirka 36.000 personer var blevet testet, og vaccinen viste 95 % beskyttelse mod COVID-19 en uge efter andet stik.

Moderna blev betinget godkendt som vaccine til personer over 18 år i januar 2021 efter cirka 28.000 personer var blevet testet, og vaccinen viste 94 % beskyttelse mod COVID-19 to uger efter andet stik. Vaccinen har ændret navn til Spikewax.

Få uger efter blev Astrazeneca betinget godkendt som vaccine til personer over 18 år efter cirka 11.000 personer var blevet testet, og vaccinen viste 59 % beskyttelse mod COVID-19. Vaccinen har ændret navn til Vaxzevria.

Johnson & Johnsons blev betinget godkendt som vaccine i marts 2021 efter cirka 44.000 personer var blevet testet, og vaccinen viste 67 % beskyttelse mod COVID-19.

I maj 2021 blev Pfizer-BioNTech udvidet til at gælde unge mellem 12-15 år, og i november 2021 blev den yderligere udvidet til at gælde 5-11-årige. Dette på baggrund af, at lidt over 2000 børn i alderen 12-17 år var blevet testet med Moderna vaccinen, og de udviklede ikke COVID-19, mens lidt over 1000 børn i samme alder fik placebo og fire af dem udviklede COVID-19. Hos de 5-11-årige udviklede 3 ud af 1303 COVID-19, som fik Pfizer-BioNTech vaccinen, og 16 ud af 663 som fik placebo.

Resultaterne af vaccinerne beror altså på hvor mange blandt dem der fik den rigtige vaccine og blandt dem der fik placebo, der blev syge af COVID-19 – effekten en til to uger efter andet stik.

Placebo i disse COVID-19 vaccineforskningsforsøg har været enten indsprøjtning af en anden vaccine eller saltvand.

Vaccinernes betingede godkendelse udløber efter et år. Dog kan de forlænges årligt, indtil langtidsdata for virkning og bivirkninger er tilgængelig.

Mange forskere og virus eksperter forsøger til stadighed at komme frem med deres budskab omkring, at nuværende COVID-19 vacciner fortsat er på et eksperimentelt plan og naturligvis ikke er gennemtestet og derfor kun er betinget godkendte vacciner.

Medicinpræparater bliver normalt gennemtestet i 10-15 år på dyr og frivillige forsøgspersoner, og de bliver endeligt godkendt eller får afslag når alle data fra forskningen er indsamlet.

Godkendte medicinpræparater kan derfor med hjemmel gives målrettet til mennesker, der har behov for det.

Den nyeste forskning ved Biotech Research & Innovation Centre (BRIC) på Københavns Universitet har fundet en metode til at forbedre vores evne til at håndtere COVID-19 ved hjælp af PCR test (en lille rettelse til den danske artikel, der skriver kviktest – jeg er løbende i dialog med forskergruppen, der bekræfter at der er tale om PCR test). PCR testen påviser ikke blot, om den enkelte er smittet med COVID-19, men den kan også med stor nøjagtighed på 78,7 % forudsige, hvem der er i fare for at få et alvorligt sygdomsforløb med COVID-19 med risiko for hospitalsindlæggelse og muligvis dø af infektionen eller med en nøjagtighed på 93,9 % forudsige, at den enkelte kan forvente et mindre alvorligt sygdomsforløb.

Jeg citerer gerne:

Forskerne håber, at den nye viden kommer rettidigt, når man tager virussens vedholdenhed i betragtning samt det faktum, at sygdoms- og dødstallene mange steder i verden bliver ved med at stige på trods af vaccineudrulning.

Mere uddybning af de nyeste COVID-19 resultater findes i følgende link. Hele forskningsstudiet kan læses i tidsskriftet EMBO Molecular Medicine.

Anden nyere forskning med dataindsamling om COVID-19 tilfælde og COVID-19 vaccinationer fra hele verden stammer fra september 2021 og påviser, at lande med en højere procentdel af befolkningen, der er færdigvaccinerede har højere COVID-19 tilfælde pr. 1 million mennesker.

Samtidig viser dataindsamlingen, at lande med kun 10 % færdigvaccinerede har en lavere andel af COVID-19 tilfælde. Altså påviser de nyeste data, at der ikke er nogen sammenhæng mellem øget COVID-19 tilfælde og en højere andel af færdigvaccinerede.

Derudover viser de nyeste data fra Israel som er blandt de lande med flest færdigvaccinerede at effekten af den vaccine, Pfizer-BioNTech, som de har anvendt til at forebygge smitte med COVID-19, kun er nede på 39 % effekt.

Dataindsamlingen påviser ligeledes, at vores immunitet med Pfizer-BioNTech vaccine ikke er lige så stærk sammenlignet med immuniteten hos de, der har haft COVID-19.

Ydermere viser dataindsamlingen, at antallet af hospitalsindlæggelser med alvorlig karakter samt død til følge er øget blandt de vaccinerede.

De nyeste data kan læses i vedhæftet link hos European Journal of Epidemiology.

Det har taget historisk lang tid, og det har kostet mange kræfter og menneskeliv for at opnå den frihed, vi mennesker har i dag.

Skal vi bevæge os tilbage i historien og blot adlyde de højere magter uden at stille os kritiske overfor deres beslutninger?

Eller skal vi støtte håndtering af COVID-19 i et bredere perspektiv end vaccine indsprøjtninger til hele klodens befolkning?

Indsatserne med genåbning af testcentre og kviktesten der atter har en gyldighed i 48 timer, giver alle mulighed for at kunne blive testet både vaccinerede og uvaccinerede, symptomfrie og alle med symptomer og kan bidrage til at inddæmme smitten i Danmark. Landegrænsekontrol med test og karantæne har også vist sig at have effekt på inddæmning af smitten.

Jeg er stærk tilhænger af fri vilje til at vælge og fravælge at det enkelte individ med baggrund i valide data og eksperternes viden selv vælger at være vaccineret med COVID-19 vaccine, selv vælger at være uvaccineret eller selv vælger at være vaccineret med placebo og absolut ikke tilhænger af straf med ulig behandling, hvis de højere magters opfordring ikke bliver imødekommet.

Og jeg vil til enhver tid vælge at støtte og følge de mest troværdige og de mest pålidelige kilder.

Tak fordi du tog med mig på denne jubilæumsrejse